Mindfulness vid stress

Översikt Mindfulness vid stress
Minska din stress – öka förmågan att fokusera. Lär mer om dig själv och ditt sätt att agera, reagera och hantera olika situationer.

Träningsprogram
Det uppstår ofta situationer som gör oss stressade: Du kan ha fastnat i en bilkö, eller mobilnätet kanske är dåligt, datorn hakar upp sig, ”att göra listan” fylls på eller du kanske känner dig ledsen  över något som har hänt. Det är vår verkliga, direkta erfarenhet av det som sker, och vi kan inte göra så mycket åt det. Men ofta orsakar vi oss själva extra, onödig stress genom att reagera på det som hänt, med olika tankar, känslor och bedömningar.

Med träning i mindfulness lär du dig att se på dina tankar och förstå vilka känslor de drar igång i dig. Träningen ger dig möjlighet att ta mer medvetna och kanske klokare beslut. Du bestämmer själv vad du skall ”gå igång” på. Genom träningen lär du dig också att fokusera och kunna hantera vardagens alla distraktioner bättre. Du blir mer kreativ och konstruktiv i ditt dagliga liv.

Mindfulness är väl beprövat och nya forskningsartiklar publiceras kontinuerligt, ca 800 per år,
Det är inte stress och tidspress som är problemet i vårt samhälle idag utan bristen på
återhämtning.

Hur går träningen till?
Mindfulness vid stress är en utbildning som innehåller 8 steg. Gruppen träffas vid 6 tillfällen, och varje träff är 1,5 timmar. Mellan träffarna tränar deltagarna på egen hand genom ett självinstruerande program, ett e-program. Träningen sker 2 gånger per dag 10 minuter varje gång. Träningen genomförs i din mobiltelefon, på läsplatta eller i din dator. Du får med hjälp av detta möjlighet att återhämta dig 2×10 min/dag och dessutom medvetet träna din hjärna.

Träningsprogrammet innehåller:
Stresstest och mindfulnesstest som du kan välja att genomföra innan och efter programmet.

Mindfulnessövningar:
Kroppsskanning, andningsankare, medvetna rörelser och sittande meditation

Vardagsövningar exempel:
Stilla tankebruset, öka din koncentration

Dokumentation där du kan läsa mer om stress samt fler enkla vardagsövningar. Du kan under hela programmet följa din träning. Det finns möjlighet att skriva dagbok och välja olika intentioner med träningen.

Så säger deltagarna om kursen.