Introduktion till Mindfulness

En introduktion till Mindfulness

Mindfulness är läran om att vara medvetet närvarande. Hur du kommer bort från onödig stress, oro och lönlöst grubblande om det som har hänt och om det som kanske kommer att hända.

Ett begrepp som oftast används är resilience – motståndskraft, grundad och balanserad. Mindfulnessträning har en mängd positiva effekter i form av minskad stress, bättre fysiskt och mentalt välbefinnande, större glädje och tillfredsställelse, ökad förmåga att hantera tidspress etc. Listan kan göras lång.

Att träna mindfulness innebär att effektiviteten och produktiviteten ökar, samtidigt som man känner sig mindre stressade, får ökat fokus, utvecklar sig själva och fungerar bra såväl i arbetslivet som privat.

För att förstå vad mindfulness är och vad det kan ge är det bästa att få prova själv! Ett sätt att göra det är att delta vid en föreläsning som innehåller både praktisk träning och teorier.

Vi anpassar innehållet efter ert behov. Föreläsningen varvas mellan teori och praktisk mindfulnessträning med följande förslag på innehåll.

Innehåll

  • Stress, sömn och smärta
  • Mindfulnessträningens effekter
  • Mindfulness verkningsmekanismer
  • Vad händer i hjärnan vid träning?
  • Meditationer – praktisk träning
  • Intention,
  • Uppmärksamhet och Attityd.
  • Tanke/känsla/kropp
  • Hur kan jag fortsätta att träna?

Antal deltagare
Upp till flera hundra beroende på lokal