Mindfulness på arbetsplatsen – för lednings- och arbetsgrupper

Översikt

Mindfulnessträning har en mängd positiva effekter i form av minskad stress, bättre fysiskt och mentalt välbefinnande, större glädje och tillfredsställelse, ökad förmåga att hantera tidspress etc.

Att träna mindfulness på arbetsplatsen innebär att effektiviteten och produktiviteten ökar, samtidigt som medarbetarna känner sig mindre stressade, får ökat fokus, utvecklar sig själva och fungerar bra såväl i arbetslivet som privat.

Mindfulnessträning kan leda till:
• Minskad stress
• Ökad förmåga att fokusera
• Ökad förmåga att hantera förändringar
• Ökad återhämtning
• Bättre kommunikation med kollegor och kunder
• Minskade sjuktal
• Förbättrad arbetsmiljö
• Ökad kreativitet
• Förbättrad känslomässig balans
• Ökad livskvalitet

Hur kan vi påstå det?

Det kommer ca 800 nya forskningsartiklar/år som visar på olika resultat av mindfulnessträning.
Många visar på hur hjärnan utvecklas och bland annat att arbetsminnet ökar. Vi kan också nämna att flera företag nu implementerar mindfulness som ett förhållningssätt t ex. Pacific Investment Management, Apple Computer, Yahoo, Google, McKinsey, Deutsche Bank, Hughes Aircraft, Procter & Gamble, och Starbucks.

Hur går det till?

Enkel förstudie innan projektstart
Vi genomför en enkel förstudie tillsammans med en person utvald hos er som kan ge oss en bild av nuläget och en beskrivning av det önskade Nyläget. Vi tittar här på befintliga arbetssätt och bestämmer förbättringsområden relaterade till resultat av mindfulnessträning. Efter att förstudien är genomförd fastställer vi tillsammans med er vardagsövningar på arbetsplatsen som skall leda till ett förändrat beteende.

Inspirationsföreläsning
En föreläsning genomförs som ger kunskap om vad mindfulness är och som ligger till grund för att skapa förståelse för hur projektet ser ut samt motivation för den egna träningen.

Arbetsgruppen tränar
Varje person tränar i det internetbaserade träningsprogrammet Mindfulness vid stress, som
genomförs 2 ggr 10 min per dag. Kursen pågår i 12 veckor. En handledare följer gruppen och
träffar gruppen vid 6 tillfällen. Telefon och mailcoaching under utbildningsperioden till var och en.

Efter genomförd träning
Genomgång av resultat i förhållande till förstudien. Rekommendationer för framtagande av
arbetssätt och ramverk för företagets och arbetsgruppernas fortsatta utveckling.

Om kursen - Mindfulness på arbetsplatsen

Mindfulness på arbetsplatsen är framtaget av Dr Ola Schenström på Mindfulnesscenter. Ola är läkare sedan 37 år och specialist i allmänmedicin och en av Sveriges ledande experter på mindfulness. Är utbildad i USA av bland andra professor emeritus Jon Kabat-Zinn som också skrivit förordet till Olas bok Mindfulness i vardagen. Ola har varit projektledare för hälsofrämjande ledarskap och arbetsplatser i Norrbottens läns landsting som utvärderats av Umeå Universitet med mycket goda resultat. Kursen genomförs i samarbete med Mindfulnesscenter.